Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Gråt av Kong Haralds ord

Fredag denne uken ble det avholdt 75-årsmarkering av Frigjøringen av Øst-Finnmark. Kong Harald var til stede for å delta, og han holdt også en tale. Denne talen ble virkelig tatt godt imot av publikum.

Følelsesladet seanse

– 75 år har gått siden den norske lokalbefolkningen i Øst-Finnmark kunne ønske sine sovjetiske frigjørere velkommen. Endelig så vi begynnelsen på slutten av krigen. Endelig kunne vi planlegge for en fredelig fremtid, åpnet Kong Harald sin tale med.

Det tok ikke lang tid før publikum måtte tørke tårene sine. Det ble en følelsesladet seanse.

Kong Harald taler under folkearrangementet på Torget ved Krigsmødremonumentet i anledning markeringen av 75-årsdagen for frigjøringen av Øst-Finnmark. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

For 75 år siden ofret mange mennesker sine liv i kampen mot tyske styrker. Det var dette kongen ville trekke frem i sin tale – han ville minnes heltene.

– Her i nord satte krigen dype spor. Dypere enn andre steder i landet. Byene i Øst-Finnmark ble kraftig bombet. En hel landsdel ble svidd av. To tredjedeler av befolkningen ble tvangsflyttet, sa kongen i talen.

Nevnte far og farfar

Han nevnte også sin far og farfar:

– Jeg husker godt fortvilelsen over ødeleggelsene min farfar og far gav uttrykk for da de besøkte Finnmark etter krigen. Og som vi alle vet, var ikke lidelsene over med krigens slutt. Folket her i nord fortjener heder for sin store innsats med den møysommelige gjenoppbyggingen etter totalødeleggelsen.

Videre sa han at vi på denne dagen skulle minnes alle de som bidro til frigjøringen.

Mange måtte tørke tårene

Talen hadde allerede satt i gang sterke følelser hos mange, men ifølge NRK fikk kongens ord om partisanene publikum til å ta til tårene. NRK skriver ordene umiddelbart utløste følelser hos de som var til stede, og at mange måtte tørke tårene.

– Mange opplevde dessverre å bli mistenkeliggjort og overvåket gjennom flere tiår på grunn av sitt nære forhold til vårt naboland i øst. Den tilleggsbyrden dette la på enkeltmennesker, ja på en hel landsdel, i en tid som allerede var svært tung, kan vi knapt forestille oss. Dette har preget familier i flere generasjoner, sa Kong Harald og fikk mange til å gråte.

Du kan lese talen i sin helhet på kongehusets nettside her.

Foto: Det Kongelige Hoff / Pressefoto

Kongen vår er virkelig fantastisk. Talene hans er gjennomtenkte, og han har en unik formidlingsevne. Ikke rart at mange tok til tårene av dette.

Hvis du er enig i at vi har en flott konge synes jeg du skal trykke på deleknappen nå – da får flere muligheten til å lese kongens ord og la seg bevege.

Det er viktig at vi aldri glemmer historien vår – selv om den kan være vond å tenke tilbake på. Takk for disse ordene, Kong Harald.