Foto fv: Skjermdump Instagram og Heiko Junge / NTB scanpix

Prinsesse Märta Louise tar oppgjør mot rasisme: «Vi har begge mottatt dødstrusler…»

Torsdag kveld legger prinsesse Märtha Louise (48) ut et langt innlegg på Instagram, hvor hun tar et skikkelig oppgjør mot rasisme.

48-åringen skriver selv at hun opplevde et lynkurs i rasisme etter at hun ble kjæresten til Shaman Durek Verrett (45), og forteller i innlegget at de begge har mottatt dødstrusler etter at forholdet deres ble offentliggjort.

Märthas innlegg kommer i kjølevannet av de store demonstrasjonene som foregår i USA for øyeblikket.

Deles i kjølevannet av George Floyds dødsfall

Forrige uke døde den afroamerikanske, amerikanske statsborgeren George Floyd, etter å ha blitt brutalt behandlet av politiet i byen Minneapolis i staten Minnesota.

Floyds arrestasjon ble filmet av tilfeldig personer som så at politimannen hadde kneet sitt på nakken Floyds i en veldig lang periode. Floyd var ubevæpnet da han ble pågrepet og døde mens han var i politiets varetekt mandag, kveld 25. mai.

I obduksjonsrapporten som ble lagt frem denne uken viste det seg at Floyd hadde mistet livet som følge av politiets voldelige behandling.

Floyds smerteskrik i videoen «Jeg får ikke puste» har blitt et av ordtakene til alle demonstrantene som har tatt til gatene i flere hundre byer, etter å ha bevitnet behandlingen fra politiet.

A demonstrator displays a T-Shirt with a picture of George Floyd as people protested his death while in police custody in Minneapolis, in downtown Los Angeles, Wednesday, May 27, 2020. (AP Photo/Ringo H.W. Chiu)

Flere av demonstrasjonene har endt med opptøyer, kaos og sammenstøt mellom politiet og sivile.

Floyds dødsfall har gitt nytt liv i den opphetede debatten om politivold og rasisme i USA.

George Floyds dødsfall har også fått en rekke kjente profiler til å reagere sterkt. Over sosiale medier og flere store profiler har vært ute i gatene med de andre demonstrantene, for å vise sin støtte.

Prinsesse Märtha Louise var blant flere kjente profiler som reagerer sterkt på det amerikanske politiets behandling av afroamerikanere, det gjorde hun klart i et innlegg forrige uke.

Men torsdag kveld legger hun ut et nytt innlegg hvor hun beskriver hvordan kjæresten hennes, Shaman Durek Verrett, har blitt behandlet som følge av fargen på huden sin – samt trusler de begge har opplevd for å være i et forhold.

«Å være Shaman Dureks kjæreste har gitt meg…»

«Å være Shaman Dureks kjæreste har gitt meg et krasjkurs i hvordan hvitt herredømme er i spill og måten jeg bevisst og ubevisst har tenkt på og handlet overfor svarte mennesker. Hvordan jeg har tatt rettighetene mine for gitt – har aldri sett ordentlig på hva rasisme egentlig er, fordi det har vært behagelig for meg at systemet er på plass. Jeg er ikke stolt av det, men jeg er klar over at jeg trenger å vokse for å forstå dette dypt forankrede systemet for å kunne være en del av demonteringen av det. Jeg, som en hvit person, trenger å vokse, utdanne meg selv, bli bedre og gå fra å være mot rasisme til å være antirasistisk», begynner prinsesse Märtha Louise innlegget sitt med på Instagram, før hun fortsetter:

«Ikke bare det åpenbare…»

«Rasisme er ikke bare det åpenbare (som jeg trodde det var), som den åpenlyse diskrimineringen, mishandlingen og drapene av svarte mennesker, som det er lett og åpenbart å ta stilling til. Det er i detaljene (som jeg ikke ante at fortsatt eksisterte). Det er på den måten folk viker unna Durek. Hvordan venner antar at han lyver om alt. At han er ond for å være snill. Ordene mumlet bak pusten, og gjorde det helt klart for ham at han ikke har en naturlig plass ved bordet. Folk i høye stillinger sier «Hvorfor tror du at jeg ville røre hånden din?» da han strakk ut hånden for å si godnatt (før Covid-19).

Folk som tror de ikke er rasistiske, men ikke kjenner noen med en annen hudfarge enn sin egen, bortsett fra menneskene som jobber for dem. Hvordan det antas at Durek ikke er en god person som faktisk elsker meg, men har manipulert meg til å elske ham og fortsetter å manipulere meg i forholdet vårt. Hvordan han vil utnytte meg økonomisk. Pressen presenterer ham som en løgner, er voldelig og en trussel mot min familie og meg selv, og deler nøye sine X-antall historier uten å sjekke fakta, fordi den støtter det trosystemet som allerede er på plass om ham. DET ER RASISME! Vi har begge mottatt dødstrusler for å være sammen og har ukentlig blitt fortalt at vi skammer vårt folk og familiene for å ha valgt hverandre.

Realiteten i det hele er at jeg elsker hvordan han holder plass for meg som kvinne, lytter til min visdom og er til stedet for meg og jentene mine. Jeg elsker hvordan han deler sin visdom med verden, hvordan han inspirerer, skaper forandring.

Jeg elsker hvordan han deler sin visdom med verden, hvordan han inspirerer, skaper forandring og vokser også i vårt forhold. Han er faktisk en del av folket mitt, ettersom han er delvis norsk. Jeg er en del av hans. Til nå har jeg ikke snakket om rasismen jeg har sett mot kjæresten min. Og jeg ser nå at dette er en del av problemet. Jeg har ikke tatt grep som jeg burde ha gjort, men dette stopper i dag.

Jeg vet at Shaman Durek og meg selv vil ta grep om endring i oss selv og inspirere til endring i andre etter behov på denne planeten. Han hjelper meg med å lyse lys over mønstrene inngrodd i meg, så jeg kan vokse til den ekte kvinnen jeg er, ikke være stille og selvtilfreds, men sterk og tydelig – forvandlingen vi alle trenger å se i oss selv og andre til en forandring akkurat nå. Gjennom å være en del av Dureks familie, se dem og se ham, får meg til å se deg – får meg til å se USA komme seg videre som én. Vi er den menneskelige familien – en menneskeslekt. Jeg vil ikke være stille. Jeg vil lære og vokse og bli en sterk alliert», avslutter prinsessen i innlegget torsdag kveld.

View this post on Instagram

Being @shamandurek ‘s girlfriend has given me a crash course in how white supremacy is at play and the way I have consciously and subconsciously thought of and acted towards black people. How I have taken my rights for granted – never looked properly at what racism really is, because it has been comfortable for me that the system is in place. I am not proud of it, but I realize I need to grow into understanding this deeply rooted system to be able to be part of the dismantling of it. I, as a white person, need to grow, educate myself and become better and move from being against racism to being anti-racist. Racism is not just the obvious (which I thought it was), of the openly discrimination, mistreating and killing of black people which is easy and obvious to take a stand against. It is in the details (which I had no idea still existed). It is in the way people shy away from Durek. How friends assume he lies about everything. That he is evil for being kind. The words muttered under their breath, making it perfectly clear to him that he does not have a natural place at the table. People at high places saying “How dare you think I would touch your hand?” when he reached out his hand to say goodnight (pre Covid-19). People thinking they aren’t racist, but don’t know anyone with a different skin color than their own, apart from the people working for them. How it is assumed that Durek is not a good person who actually loves me, but has manipulated me into loving him and keeps manipulating me in our relationship. How he will exploit me financially. The press presents him as a liar, being violent and a threat to my family and myself, sharing scrupulously his X’s story without checking facts, because it supports the belief system already in place about him. THAT IS RACISM! We have both received death threats for being together and have weekly been told that we shame our people and families for choosing each other. The reality of it all is that I love how he holds space for me as a woman, listens to my wisdom and shows up for me and my girls. I love how he shares his wisdom with the world, how he inspires, creates change CONTINUES BELOW IN COMMENTS 👇

A post shared by Martha Louise (@iam_marthalouise) on

Vi støtter deg så utrolig mye prinsesse Märtha Louise ❤️ Rasisme er ikke greit og vi håper akkurat som deg, at alle klarer å utvikle seg til å avfinne seg med dette!

Nå deler vi denne artikkelen slik at alle kan lese!