De stoppet opp for å se nærmere på elgen – havnet midt i en redningsaksjon

Det er ikke hver dag man får se en elg, men når man kjører langs landeveier, hender det at man får øye på skogens konge.

Hvis man ser en elg langs veien bør man alltid senke farten og forberede seg på at den kan løpe ut i veien. En kollisjon med en elg kan bli svært alvorlig.

Mennene i videoen nedenfor valgte å stoppe da de så en elgku ved veien. Elgen så stresset ut, og i stedet for å løpe inn i skogen, ble hun stående. Det var som om hun stod og beskyttet noe.

Det var da mennene hørte skriket.

 

Nede ved gjerdet kunne de se noen ben som stakk opp, og det vissste seg at det var en liten elgkalv som hadde satt seg fast.

Elgenkua så skrekkslagen på mennene som nærmet seg og viste tydelig at hun ikke ville at de skulle nærme seg kalven hennes, men mennen forstod at kalven ikke klarte å komme seg løs på egen hånd.

De måtte bare gjøre noe.

Elgkua forsøkte først å skremme mennene bort, men så trakk hun seg unna da de begynte å klippe gjerdet for å få løs kalven.

Nedenfor kan du se hele redningsaksjonen:

 

Heldigvis for kalven dukket disse mennene opp. Elger kan være aggressive, spesielt hvis de har kalver, så det mennene var veldig modige som gjorde dette.

Synes du at de trenger ros for sin innsats? Del gjerne artikkelen videre for å hylle dem!