Foto: Lars Gangås / SNO.

Grønt lys til å skyte ulv i Akershus og Oppland

Søndag ble det offentliggjort at Øvre Romerike skadefellingslag har fått ansvar for å gjennomføre et fellingsforsøk på ulv.

Søndag ga Fylkesmannen i Oslo og Viken tillatelse til å skyte én ulv i områdene Gjerdrum, Nannestad, Nittedal Skedsmo, Sørum og Ullensaker i Akershus og Gran og Lunner i Oppland, melder Nationen.

Disse tettstedene er i utgangspunktet ikke et område hvor det tillates å skyte ulv. Fellingstillatelsen gjelder frem til 7. juni klokka 12.

Slippes snart ut i det fri

Årsaken for bestemmelsen skyldes omfattende tap av beitedyr til ulv i områdene i 2017, og nå slippes snart tusenvis av dyr ut i skogen for å beite.

Dette er bilde av en ulv, som ble skutt i Norge, tidligere i mai. Foto: Lars Gangås / SNO.

Søndag ble det dokumentert skader på et lam i Gjerdrum og det ble filmet ulv i området samme dag.

Det er tre andre skadefellingstillatelser på ulv i landet for øyeblikket – i Sogn og Fjordane og Hedmark.

Hva synes du om denne bestemmelsen? Gi et svar i kommentarfeltet.