Foto: Pixabay

Kina legaliserer handel med truede nesehorn og tigere – 25 år etter at det ble forbudt

I 1993 slo Kina et slag for verdens tigere og nesehorn ved å forby salg av produkter som kommer fra de truede dyreartene.

Kroppsdeler fra dyrene har lenge vært brukt i tradisjonell medisin i Kina, noe som har gått kraftig utover verdensbestanden. Nesehorn som skytes og får hornene kappet av har lenge vært et stort problem i Afrika. Tigeren på sin side er også utrydningstruet.

Nå legaliserer Kina nok en gang bruk av produkter fra disse dyrene.

Ingen begrunnelse

Det gis ingen begrunnelse fra kinesiske myndigheter hvorfor de nå annulerer forbudet som har eksistert siden 1993. Dette skriver danske BT.dk.

Kanskje har det en sammenheng med at FN nylig gikk inn for å sidestille tradisjonell kinesisk medisin med vestlig medisin, i følge Aftenposten. Myndighetene i Kina sier ifølge BT.dk at de vil «regulere markedet» – men det lover uansett ikke godt for dyrene.

– Med så lave bestander av ville tigre og nesehorn, som står overfor så mange trusler, er det enormt risikofylt for Kina å legalisere handelen, sier Margaret Kinnaird, dyrelivsleder i WWF til BT.dk

Knokler fra tigere produseres til det som anses som en høyst potent eliksir som skal gi dyrets makt og styrke til vedkommende som konsumerer det. Blant annet blir denne eliksiren gitt i gave til høytstående forretningsmenn og regjeringsmedlemmer.

På grunn av den store etterspørselen av denne eliksiren har ikke den såkalte Sør-Kina-tigeren blitt sett av biologer eller myndigheter på 35 år, skriver National Geographic.

Nesehornet på sin side lider ettersom hornene deres blir ansett som en kur for blant annet feber og revmatisme i tradisjonell medisin. Som et resultat av den store etterspørselen er nesehornet truet verden over, i følge savetherhino.org.

Denne svarte nesehorn-babyen går en dyster fremtid i møte med Kinas legalisering av handel med nesehorn. Foto: Pixabay

Dystre nyheter fra WWF

Samtidig som at Kina nå legaliserer handel med tigere og nesehorn slipper også WWF – Verdens naturfond sin årlige «Living Planet Report».

Her kommer det frem at 60 prosent av verdens ville dyr har forsvunnet siden 1970!

Blant annet er det tapet av natur som forårsaker den ekstreme reduksjonen i verdens bestand av ville dyr. Avskoging, utbygging og menneskelig inngripen i naturlige habitater gjør at dyrene mister sine leveområder.

Nå MÅ menneskeheten skjerpe seg!! Vi eier ikke denne planeten – tvert om deler vi den med mangfoldige andre arter som alle spiller en viktig rolle i miljøet.

DEL denne saken så folk blir obs på hva Kina er i ferd med å gjøre og ikke minst hva menneskelig inngripen i naturlige leveområder medfører!