Foto: Shutterstock

Ny lov: Ville dyr forbys totalt på sirkus

Lenge har det vært diskusjoner om ville dyr skal være en del av sirkus.

Nå har endelig en ny lov trådt i kraft hvor ville dyr totalforbys – i England.

Forslaget ble tatt opp allerede i 2011, men diskusjonene har vært mange.

Da skulle loven om å totalforbys ville dyr i England tre i kraft i 2015, men den ble forsinket.

Nå skal endelig loven tre i kraft fra og med neste år, det rapporterer Eurogroup for animals.

De seneste årene har det blitt rapportert om dyr som har det vondt både fysisk og psykisk på sirkus, hvilket har ført til flere debatter om hvorvidt det skal innføres et forbud.

I Sverige er det fremdeles lov med ville dyr på sirkus

Siden januar 2017 har det vært forbudt med ville og eksotiske dyr på sirkus i Norge. Men vi skal ikke lenger enn til nabolandet Sverige før vi finner ville dyr som opptrer på sirkus. Sverige et av landene i EU, og der finnes det ingen lover som forbyr bruk av ville dyr på sirkus. Det finnes dog noen restriksjoner.

I januar i år trådte en ny lov i kraft i Sverige, som forbyr sjøløver og elefanter på sirkus. Men å benytte seg av andre dyr er fremdeles tillatt, det skriver Aftonbladet.

Nå som England også har fulgt etter med å innføre et slikt forbud, er det grunn til å håpe at flere land skal følge etter.

Nå håper vi virkelig at flere land henger seg på England med det nye forbudet! Ingen dyr skal lide på sirkus!