Foto: Wikimedia commons/pxhere

Nye tall om rovviltskader: «Vi er langt unna noen skadefri sommer»

Antall sau skadet av rovvilt har ikke vært så lavt siden 2008, likevel er det langt fra en skadefri sommer.

Nye tall fra Miljødirektoratet viser at det er en markant nedgang i skader og tap av beitedyr. Per 1. august i år er det vist det laveste tallet på rovviltskader her i landet siden 2000. Hittil er under 600 sau tatt av rovvilt.

Foto: Wikimedia commons

Kan endre seg

Med mindre skader og tap av sau, medfører dette også at ulvene har forårsaket færre skader enn tidligere år. Miljødirektoratet opplyser at antallet skader forårsaket av ulv er vesentlig redusert, og har ikke vært på et lavere nivå siden 2008.

– Tallene viser laveste antall påviste rovviltskader siden vi begynte å registrere data i vår database i 2000. Vi er langt unna noen skadefri sommer, men antallet påviste tap hittil i sommer er lavere enn for samme periode i alle foregående år, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Selv om tallene er lavere i år enn i fjor, kan dette fremdeles endre seg. Skader fra bjørn og jerv øker mot slutten av sommeren og inn mot høsten, august til september. Det kan derfor medføre mer skade før beitesesongen er over.

Foto: pxhere

Færre søknader

Ifølge Miljøvedtaksregisteret har fylkesmennene behandlet 69 søknader om skadefellingstillatelse eller forlengelse av tillatelser i sommermånedene juni og juli i år, 14 av disse ble avslått. Det opplyser Miljødirektoratet. For samme periode i fjor ble 107 søknader behandlet. Dette har sammenheng med en roligere sommer for rovvilten.

Siden 1. juni i år er det felt to ulver på skadefelling, en ulv i nødverge, to jerver, to gauper og syv bjørner.