Forskere slår fast: Treff moren din ofte – da vil hun leve lenger

Jeg har alltid elsket å omgås mine eldre slektninger. Man får alltid høre en god eller rørende historie eller et tips om en fantastisk god oppskrift.

Ikke nok med at det er morsomt og lærerikt å være sammen på tvers av generasjoner, nå slår forskere også fast at denne omgangen er livsviktig.

Ifølge en studie ved University of California forbedres de eldres helse og livskvalitet ved selskap.

Studien har sett nærmere på 1600 voksne mennesker med en gjennomsnittsalder på 71 år.

Det viste seg at personene i studien som var eldre enn 60 år og som følte seg alene, var det en gjennomgående høyere dødelighet sammenlignet med eldre som ikke følte seg ensomme.

Ensomhet kan føles vanskelig for alle mennesker, men studien slår fast at dette kan slå ekstra hardt inn jo eldre vi blir.

Helt enkelt: Jo eldre du blir, desto mer trenger du venner og nære for å kunne trives i hverdagen.


© Flickr/footloosiety

Her kommer blanet annet eldrehjem inn som en god ting. På eldrehjemmet kan man møte andre og skaffe seg nye venner, for det er lett at den sosiale omgangskretsen blir mindre med årene.

På eldrehjemmet kan det være enklere å mingle og treffe folk.

Det er likevel ikke bare eldre mennesker som tjener på å være sammen på tvers av generasjoner. Deres store kunnskap og erfaring kan føres videre til den yngre generasjonen, som dermed kan ta bedre avgjørelser når det gjelder de viktige tingene her i livet.

Man bør forsøke å by inn sine eldre slektninger eller venner når man vil ha selskap til kveldsmaten. Kan man ikke det, så duger nok en telefonsamtale like godt. En liten samtale i uken kan faktisk bety veldig mye for en annen.

Del gjerne denne kunnskapen med venner og bekjente, så hjelper vi til med å spre dette viktige budskapet!