Foto: YouTube / Inside Edition

Gutt mobbes så ille at han må bytte skole – «velkomsten» i nye klassen får mor til å bryte sammen

Mobbing kan skade en person for resten av livet. Psykisk og fysisk mishandling har alvorlige konsekvenser for selvfølelsen, og den som utsettes for dette over lang tid kan kanskje aldri komme seg igjen.

Foreldre som elsker sine barn gjør alt de kan for å beskytte de gjennom livet. Dessverre kan det være vanskelige alene, derfor ble jeg så rørt over den hjelpen denne moren fra Tennessee fikk.

Traci Robinsons 15-årige sønn Azzy hadde vært mobbeoffer på skolen lenge. Når mobbingen til slutt ble så grov at Azzy hadde vanskelig for å stå opp på morgenen så moren hans ingen annen utvei. Azzy ble nødt til å bytte skole, noe blant annet Little Things skriver om.

Ble introvert av mobbing

«Han ble introvert og bare sov hele tiden,» forteller moren om tiden da det stod på som verst.

Azzy, som alltid var en omtenksom, glad og varm person ble brutt ned av den langvarige mobbingen. Han ble mer og mer introvert og var sjelden glad.

Foto: YouTube / Inside Edition

Traci var sint og fortvilet og så ikke noe annet alternativ enn å gi sønnen en ny start. Redningen ble den videregående skolen LaVergne High, der det var en helt annen mentalitet blant elevene.

Azzy fikk en fin start i sin nye klasse. Han holdt lav profil på grunn av sin dårlige selvfølelse, men han ble godt likt av sine klassekamerater fordi han var omtenksom, hjelpsom og jevnt over en bra person.

Da Azzys nye klassekamerater fant ut hvorfor han byttet skole ville de gjøre noe for å vise at de satte pris på han.

De spurte sin lærer Sonji Newman om de kunne få planlegge en overraskelse i timen, som ble oppmuntret av Sonji.

Overrasket av nye klassekamerater

En dag når time begynte, kom to gutter inn i klassen og la ting på Azzy sin pult. 15-åringen så forvirret ut og forstod ingenting.

«Vi har noen gaver til deg, for at du er så sjenerøs, og for alt du gjør,» sa guttene, og delte ut gavene som hele klassen hadde spleiset på.

Brøt sammen i gledestårer

Da Azzy åpnet opp gaven fikk han et sjokk. Det var et par splitter nye Nike-sko, og nye populære merkeklær. Azzy satte hendene foran ansiktet for å skjule sin tårer.

«Dette er ingenting Azzy. Etter alt du gjør, så fortjener du mer,» sa en klassekamerat.

«De tårene var ren og skjær glede,» sier Azzy til Inside Edition.