Foto: Shutterstock

Regjeringen vil fjerne allsang fra norskfaget fra høsten 2020

Legger frem forslag om å fjerne sang fra det nye norskfaget som skal gjelde fra og med høsten 2020, ifølge Framtida.no.

Regjeringens forslag om å fjerne sang fra det nye norskfaget som skal gjelde fra høsten 2020 skaper sterke reaksjoner.

Utkastet av den nye lærerplanen viser at regjeringen ønsker å fjerne allsang, noe som betyr at det blir valgfritt for norsklærere i barneskoler om de ønsker at det skal synges i klasserommet, eller ikke.

Førsteamanuensis, Kari Holdhus ved Høgskolen på Vestlandet er en sterk motstander av forslaget og mener bestemt at allsang burde fortsatt være en del av lærerplanen i fremtiden. Hun er klar på at det vil svekke felleskapet og medmenneskeligheten i Norge.

– At de nå fjerner sangen fra lærerplanen i norsk, er stikk i strid med tidligere løfter om at det fremdeles skal være en plass til sangen i skolen. Det er også stikk i strid med rådene fra OECD om å gi estetiske fag en større plass i skolen, sier Holdhus ifølge Framtida.no.

Holdhus får støtte av Marit Arnstad fra Senterpartiet og Utdannings- og forskningskomiteen om å beholde allsangen i klasserommet. Hun innrømmer til Framtida.no at hun frykter at det kommer til å være helt tilfeldig om elevene i skolen lærer viktige sanger som nasjonalsangen, «Ja, vi elsker».

Lærte du de fleste jule-, påske- og 17.mai-sangene på barneskolen? Foto: Shutterstock

– Hvis sangen blir fjernet helt fra lærerplanen i norsk, så frykter jeg at den forsvinner helt fra norsk skole, forteller Marit Arnstad (Sp) i Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, til Framtida.no. 

Statssekretær Julie Midtgarden Remen (Høyre) i kunnskapsdepartementet avviser at endringene i planen vil være et problem, hun understreker hvorfor i en skriftelig uttalelse, som en kommentar til alle reaksjonene forslaget i lærerplanen har skapt.

«Sang skal selvsagt ikke ut av skolen. Med de nye lærerplanene er sang fortsatt en del av skolen, i tillegg til at norsklærere har god anledning til å bruke sang som metode. Samtidig har Sp og Arnstad vært opptatt av at det er lærernes ansvar og faglige skjønn som skal avgjøre hvilke metoder og virkemidler som skal brukes i undervisningen».

Si din menig i kommentarfeltet! Burde allsang fjernes fra klasserommene?