Foto: Marit Hommedal / NTB

NÅ: Barn smittet med COVID-19 lagt inn på intensivavdeling på Haukeland

Dagbladet melder i dag at det er lagt inn et barn med COVID-19 på intensivavdelingen til Haukeland sykehus.

Dette skriver sykehuset selv på sin hjemmeside.

Barnet er mellom 0 og 17 år gammelt.

De er i skrivende stund totalt fire pasienter innlagt med coronavirus på Haukeland.

Barnet er den eneste pasienten som får intensivbehandling.

Haukeland universitetssjukehus i snøvær i januar. Foto: Marit Hommedal / NTB

Ifølge Helsedirektoratets nettsider er kunnskapen om coronasmitte i stadig utvikling.

Det de skriver om barn og smitte er at det ikke finnes noen holdepunkter for at barn er en viktig kilde til spredning av viruset i samfunnet.

NRK skrev nylig en artikkel der de viste til Folkehelseinstituttets tall som viste at andelen smittede øker i aldersgruppene 0-19 år.

Den største andelen med økt smitte er i gruppen 0-5 år.

Minst 9 barn på intensiven

I slutten av mars måned skrev Nettavisen at det var minst 9 barn mellom 0-18 år som hadde vært innlagt på intensivavdelinger på sykehusene i Norge med coronasmitte.

Overlege Reidar Kvåle kunne den gang fortelle dette til Bergens Tidende:

– Det er ofte litt andre grunner til at barn med korona havner på intensiven. Mange av dem som har blitt innlagt, har hatt mild covid-19-sykdom, men noen uker senere fått en kraftig immunreaksjon. Da har de blitt overvåket og behandlet med immundempende på intensiven, sier overlege Reidar Kvåle til avisen.

Tallene i slutten av mars viste at i alt var 21.755 personer under 19 år smittet her i landet siden pandemien brøt ut. Disse tallene kom fra FHI.

Foto: Fredrik Hagen / NTB

Det betyr at på et tidspunkt var hele 23 prosent av det samlede smittetallet var utgjort av barn under 19 år.

Ifølge Helsedirektoratet planlegger FHI en ny oppsummering om kunnskapen rundt barn og smitte. De startet også corona-barn-studien som skal følge barn i alderen 3-12 år som får påvist smitte, og deres kontakter i barnehage og skole.

Hensikten er å få viktig informasjon om barn og smitte, også blant de som ikke utviser symptomer.

Vi håper virkelig at barnet på Haukeland blir friskt fort, og ikke lider noen varige men etter sykdommen.

God bedring!