Foto: Erlend Aas / various sources / AFP

Dyster beskjed – etter granskning av Finn Christian Jagges dødsfall: «har avdekket…»

Den triste nyheten om Finn Christian Jagges dødsfall rystet oss alle – det rystet hele Norge.

Det nærmer seg to år siden alpinisten, nærmere «Finken» gikk brått bort bare 54 år gammel.

Han ble akutt syk og dermed lagt inn på Ullevål sykehus. Der forverret tilstanden seg og han sovnet inn omtrent fire uker etter han bli innlagt.

Finn Christian etterlot seg to barn og kona Trine-Lise Jagge.

For drøye to uker siden ble det kjent at Norsk pasientskadeerstatning (NPE) kunne fastslå at det forelå svikt i behandlingen av Finn Christian Jagge på gastrokirurgisk avdeling på Ullevål sykehus. Meldte NRK.

NPE mener at Finn Christian Jagge døde som følge av svikt i behandling.

De skriver også at dødsfallet mest sannsynlig hadde vært unngått dersom Jagge hadde fått effektiv antibiotikabehandling kort tid etter innleggelse.

Finn Christian Jagges
Foto: Kyrre Lien / NTB

Nå har også Statens helsetilsyn gransket Jagges dødsfall. Helsetilsynet gransker alvorlig feilbehandling og dødsfall ved norske sykehus.

Det skriver VG.

Brøt loven på flere punkter

Sykehuset brøt ni lovparagrafer i tre ulike lovverk under behandlingen av Finn Christian Jagge, som døde i juli 2020. Det skriver Statens helsetilsyn i sin foreløpige rapport.

I den foreløpige rapporten beskriver Statens helsetilsyn svikten i behandlingen av Jagge slik:

«Saken har avdekket svikt i kvaliteten og pasientsikkerheten».

«Virksomheten har brutt egne faglige retningslinjer».

«Pasienten fikk forsinket behandling».

I sin foreløpige konklusjon skriver Helsetilsynet:

«Helsehjelpen var ikke forsvarlig».

Brutt egne retningslinjer

Blant lovbruddene Helsetilsynet beskriver i den foreløpige rapporten står det ifølge VG:

  • Sykehuset har brutt egne faglige retningslinjer knyttet til behandling av sepsis (blodforgiftning).

Da nyheten kom for drøye to uker siden om at NPE har fastslått svikt i behandlingen av Jagge, kunne Tor Sørum som er advokat for Trine-Lise Jagge og deres to barn kan fortelle at familien tar nyheten tungt.

– De tar det selvsagt svært tungt at dødsfallet fremstår som unødvendig og kunne vært unngått. Men når dødsfallet først er en realitet og et faktum, så er de veldig glad for at det erkjennes at det foreligger en svikt – og at man har krav på erstatning, sa Sørum til NRK.

For en grusom tragedie. Dette må være utrolig tøft for familien å stå i – men det er godt å høre at de finner trøst i at det sykehuset erkjenner sin svikt.

Vi sender Finn Christian Jagges pårørende de varmeste styrkeklemmer i denne tunge tiden.