Foto: Hanna Johre / NTB, Bjarne Thune / Wikimedia commons

Et siste farvel – de triste bildene fra «Snåsamannens» bisettelse

For kort tid siden kom den triste nyheten om at Joralf Gjerstad, bedre kjent som «Snåsamannen», hadde gått bort.

Han ble 95 år gammel.

Dødsfallet ble først rapportert av lokalavisen Snåsningen – det var ordfører i Snåsa, Arnt Einar Bardal som bekreftet det.

– Vi fikk beskjed i morges om at Joralf Gjerstad er død. Mine tanker går først og fremst til de nærmeste i familien, sier han.

Foto: Bjarne Thune / Wikimedia commons

I dag kl. 12.00 ble Joralf bisatt i Snåsa kirke. Bisettelsen ble strømmet for offentligheten, da det kun var 90 personer som kunne være tilstede i kirken på grunn av smittevern.

Disse plassene gikk til inviterte gjester.

Det var sokneprest Harald Nordtug Tveit som ledet seremonien sammen med tidligere biskop i Nidaros bispedømme, Tor Singsaas.

Joralfs barnebarn, Frøydis Jørstad fremførte flere sanger, blant annet den velkjente låten «Amazing Grace».

De triste bildene

Bisettelsen ble innledet med klokkeringing og preludium, etterfulgt av solosang av Arnstein Vesterdal.

Foto: Hanna Johre / NTB

Salmen «O, bli hos meg» ble sunget av hele forsamlingen før soknepresten startet sitt minneord om Joralf.

– Joralf lærte i sin oppvekst å kjenne samfunnet nedenfra, det var med å forme han som menneske, sier soknepresten om Gjerstads tidlige leveår.

Han ble også beskrevet som en mann som var familekjær og svært glad i sine tre barn og kone.

– Joralf var en trygg bauta i familien. Han satte alltid familien først, fortsatte soknepresten.

Foto: Hanna Johre / NTB

Han påpekte også at Joralfs synske evner og varme hender nok var det han var mest kjent for. Disse evnene skal han ha blitt klar over tidlig i livet, og anså det som Guds gave.

Denne gaven skulle han bruke i tjeneste for andre. Utover dette var Joralf også svært opptatt av lokalmiljøet i Snåsa og var aktiv både i lokapolitikken og i kirken.

Joralf var en mann som så det gode i alle – derfor er det så trist at han nå har gått bort.

Det er vondt å ta farvel.

Hvil i fred, Joralf 🌹❤ Du betød mye for mange.