Foto: Cornelius Poppe / NTB

NRK beskylder Line Andersen for «uro og konflikt» – dette sier hun nå

Det var først i februar at nyheten kom om at Line Andersen saksøkte sin arbeidsgiver, altså NRK.

Det var lite informasjon rundt hvorfor og hva som hadde skjedd. Vi visste at Line ikke hadde vært å se på skjermen siden 2019 og at hun mente hun ble utsatt for en intern omplassering som utgjorde en ugyldig endringsoppsigelse.

I går kom det mer informasjon om saken. Blant annet at Line Andersen ble flyttet fra skjermen til nett og mobil arbeid og opplæring i andre avdelinger.

Ifølge NRK er dette som følge av konflikt mellom Line og de andre som var i sjakkredaksjonen. Konflikten skal ha vært «uholdbar» for Lines kollegaer og NRK erfarer at det ble gjort lite fra Lines side for å løse konflikten.

Dette skal være grunnen til at Line ble tatt av skjermen og grunnen til at hun ikke fullførte den siste sjakkdekningen hun var med på. Hun var ikke tilstede de tre siste sendedagene.

Foto: Vidar Ruud / NTB

Dette sier NRK

Omplasseringen av Line Andersen skal med andre ord handle om at atferden hennes. Til VG forteller NRKs markeds- og kommunikasjonssjef Christine Viland at konflikten for NRK er en personalsak.

– Det blir ikke riktig å kommentere den i media, utover at vi synes dette både er en vanskelig og trist sak som vi har jobbet lenge for å løse. Det har vi dessverre ikke klart og vi avventer nå rettens vurdering.

NRKs sluttinnlegg til Oslo tingrett om rettsaken, der de forsvarer seg mot Lines påstand om ugyldig endringsoppsigelse gir mer innsikt.

  • «Arbeidsmiljøet i Sporten har i flere år vært preget av uro og konflikt knyttet til Line Andersens atferd og påvirkning på andre ansatte. Ledelsen har tatt opp dette med Andersen, uten at det har ført til noen endring.»
  • «Beslutningen ble tatt som følge av Andersens atferd og påvirkning på det psykososiale arbeidsmiljøet i Sporten.»
  • «Det var tydelig at det var en uløst arbeidskonflikt i Sporten, som Andersen etter NRKs syn ikke bidro til å finne en løsning på.»

Line Andersen har nå uttalt seg om det NRKs advokat har inkludert i sluttinnlegget.

Ikke riktige

Line Andersen forteller til VG at hun ikke kjenner seg igjen i de påstandene som legges frem i NRKs sluttinnlegg.

LINE-ANDERSEN
Foto: Cornelius Poppe / NTB

– I dag er det gjort kjent påstander jeg har visst om lenge, og som vi mener vi har god dekning i retten for å vise ikke er riktige, sier hun til VG.

Hun sier også at hun ser på beskrivelsen som trist.

– Og så må vi igjen få lov til å si at vi mener den ikke medfører riktighet. Det er NRKs påstand. NRK må backe opp denne påstanden både med dokumentasjon og prosess når vi møtes i retten, sier hun også.

Line tror hennes fremtid i NRK blir annerledes enn hun så for seg for noen år siden, men poengterer at hun fremdeles er ansatt hos statskanalen. Hun regner med at hun og NRK vil ha samtaler om fremtiden hennes når denne tvisten er avklart.

Hva syns du om denne saken? Legg gjerne igjen en kommentar på Facebooksiden vår.