Foto: Heiko Junge / NTB, Photoline / SCANPIX

Baneheia-etterforsker bryter stillheten – i brev på 35 sider: «ikke fått med seg eller sett bort ifra…»

Det er snart 22 år siden de forferdelige drapene på Baneheia fant sted, 19. mai 2000.

Lena Sløgedal Paulsen og Stine Sofie Sørstrønen ble funnet voldtatt, knivstukket og drept i friluftsområdet i Kristiansand, og hendelsen rystet hele Norge.

Lena var kun 10 år gammel, og Stine Sofie 8 år.

Det er fullstendig uforståelig at noen kan begå slike handlinger, enten det er mot barn eller hvem som helst.

OSLO20000527: Stine Sofie Sørstrønen (t.v.) og Lena Sløgedal Paulsen fotografert på båttur ved Kristiansand sommeren 1998. De to jentene ble søndag 21. mai funnet drept i Baneheia utenfor Kristiansand. FOTO:PRIVAT / SCANPIX

Jentene skulle opprinnelig ut å bade i 3. Stampe tjernet i det populære friluftsområdet, men da jentene ikke kom hjem og ikke bli funnet ble søket satt i gang, det skriver VG.

Etter omfattende søk ble jentene funnet sent søndag 21. mai 2000. Jentene ble funnet skjult i en fjellsprekk, med hendene låst bak på ryggen.

Åstedet var tydelig ryddet opp, og de to ofrene var godt gjemt.

Hvem kunne begå slik en ugjerning?

13. september samme året ble Jan Helge Andersen og Viggo Kristiansen pågrepet og arrestert, da siktet for å ha begått drapene.

Jan Helge Andersen erkjente straffskyld på et av drapene etter at hans DNA ble funnet på et av ofrene, men fortalte at det var Viggo Kristiansen som var hovedmannen bak handlingene og kommanderte Andersen til å gjennomføre handlingene.

Viggo Kristiansen nektet hele tiden for å ha noe som helst å gjøre med de grusomme handlingene.

Arkivfoto: Photoline / SCANPIX

I 2002 ble Viggo dømt til 21 års forvaring med 10 års minstetid og Jan Helge til 19 års fengsel. Begge to anket til Høyesterett, men ingenting kom ut av det.

Men i en dramatisk utvikling, mange år etter at dommen falt, fikk Viggo Kristiansen gjenopptatt saken sin. Og fram til saken er etterforsket ferdig, ble Viggo Kristiansen løslatt fra fengsel.

Bevisene mot Viggo Kristiansen har gjennom årene blitt sådd større og større tvil ved, som til slutt endte med at Gjenopptakelseskommisjonen bestemte at saken må gjennom rettssystemet på nytt.

Men nå tar en av hovedpersonene i etterforskningen bladet fra munnen, og mener saken mot Kristiansen fremdeles er sterk nok til å domfelle han.

Sendte brev til Statsadvokaten

Arne Pedersen ledet etterforskningen av Baneheia-drapene.

Pedersen var i 21 år kriminalsjef i Agder politidistrikt. Han er utdannet jurist, og har jobbet med rundt 70 drapssaker som dommer og politijurist. Han pensjonerte seg i 2009.

Nå har han tatt initiativ til å skrive et brev til Statsadvokaten, hvor han legger til grunn at bevisene mot Viggo Kristiansen fremdeles er sterke nok til en domfellelse.

Pedersen mener riktig dom falt for 22 år siden.

– Det har jeg aldri vært i tvil om, og jeg er ikke noe mindre sikker i dag enn jeg var for 22 år siden, sier Pedersen til NRK.

KRISTIANSAND 20000913: Barnedrapene i Baneheia,- de antatte gjerningsmennene er arrestert. Kriminalsjef i Kristiansand politidistrikt Arne Pedersen (i midten) bekrefter på en pressekonferanse at to personer er pågrepet. Foto: Heiko Junge / NTB

I årene etter dommen falt er det mange som har vært kritiske til Agder politidistrikts etterforskning i saken.

Det er flere som tror at Viggo er helt uskyldig, og mange baserer det på det mye omtalte mobilbeviset. Forfatter og journalist Bjørn Olav Jahr mener at bevisene taler for Viggos uskyld, det forteller han til Newsner.

– Det finnes et svært sterkt bevis, mobilbeviset, som viser at Viggo Kristiansen – i alle fall hans telefon – ikke kan ha vært på åstedet da ugjerningene fant sted. At jentene er drept på identisk vis, at det ugjerningene fremstår som planlagte og at det statistisk er svært sjeldent mer enn en person bak horrible ugjerninger som dette, peker i en retning – nemlig mot ham de også har DNA-funn og en tilståelse fra, Jan Helge Andersen, sier han til Newsner.

Men Pedersen er likevel sikker i sin sak. På bakgrunn av dette har han skrevet et brev på 35 sider som han sendte til Statsadvokaten, ifølge NRK.

Og det såkalte mobilbeviset er blant tingene han nevner i brevet.

Lys, blomster og små leker står fotsatt langs stien i Baneheia der Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) gikk før de ble drept, nesten et år etter drapet fant sted. Foto: Lise Åserud / NTB

«Flertallet har enten ikke fått med seg eller sett bort ifra at lagmannsretten, etter en omfattende behandling av de presenterte mobilbevisene, konkluderte med at det ikke kunne fastslås om det var mobildekning eller ikke på åstedet», skriver Pedersen ifølge NRK, om flertallet i Gjenopptakelseskommisjonen.

Pedersen skriver at det i «alle år har vært en uttrykt enighet mellom politiledelsen i Agder og overordnet påtalemyndighet om styrken i de samlede bevisene som førte til domfellelsene», ifølge TV 2.

Blant punktene som Pedersen understreker i brevet, er det særlig tre ting han vektlegger. Han mener Kristiansen og Andersen samkjørte forklaringene sine, at Kristiansen ikke husker hvor han har vært i tiden før drapene, og at Andersen og Kristiansen var sammen kvelden før drapene selv om Andersen har i flere avhør sagt han var alene.

Viggo Kristiansens forsvarer, Arvid Sjødin, reagerer på at Pedersen vektlegger «det samlede bevisbildet».

– Å dømme noen for et samlet bevisbilde åpner for at man reduserer beviskravet og lar tro og følelser overta. I ytterste konsekvens vil man kunne summere opp flere ukomplette bevis til det man mener er ett godt bevis hvis man bare tror nok, sier Sjødin til TV 2.

Han er svært kritisk til at den tidligere etterforskeren prøver å påvirke den nå pågående etterforskningen.

– At Arne Pedersen, uten å kjenne resultatet av dagens etterforskning, arrogant og ignorant forlanger at statsadvokaten nærmest umiddelbart tiltaler og sørger for å få Viggo Kristiansen dømt på ny, åpner for at Pedersen selv kanskje bør settes under etterforskning, sier Sjødin til TV 2.

For en tragedie Baneheia-drapene var. Vi håper de berørte nå ikke blir rammet av denne nye utviklingen.

Hvil i fred, Lena og Stine Sofie.