Foto: Pressebilde / Ole Ivars

Ole Ivars i nød – kan få store konsekvenser

Koronakrisen har rammet landet vårt hardt. Etter at myndighetene 12. mars iverksatte de mest inngripende tiltakene vi har hatt i fredstid, har en rekke bedrifter og virksomheter vært nødt til å stenge dørene. Dette som et tiltak i å stoppe smittespredningen av koronaviruset.

En bransje som har blitt svært hardt rammet av dette, er kulturbransjen.

Ole Ivars, som har turnert og spilt opp til dans i 56 år, mister nå inntekten sin og frykter for fremtiden. Ikke bare sin egen fremtid, men for fremtiden til norske danseband.

Fordi flere av bandmedlemmene er over 67 år, får de ikke økonomis støtte av staten under koronaepidemien.

Foto: Pressebilde / Ole Ivars

Ifølge statssekretær Vegard Einan i Arbeids- og sosialdepartementet forklarer ordningen slik at aldersgrensen speiler regelverket for ytelser fra folketrygden.

– Arbeidsledige over 67 år har ikke krav på dagpenger, og den øvre aldersgrensen for arbeidsavklaringspenger og uførepensjon er også 67 år. Aldersgrensen henger sammen med at alle har krav på alderspensjon fra folketrygden fra 67 år, sier Einan til VG.

Låtskriver og Ole Ivars-sjef William Kristoffersen (68) nekter å akseptere det.

– Dette medfører at vi økonomisk blir straffet hardt som kulturarbeidere. Alle er såpass friske at vi har fortsatt videre ut over den tiden vi behøvde. Pensjonen hadde vi selvsagt mottatt uansett. Jeg har ingen forståelse for at vi må avfinne oss med dette, sier han til VG.

Hvis forbudet mot kulturarrangementer blir forlenget utover 15. juni, vil Ole Ivars og flere andre musikere få en økonomisk krise, og må ta av egen lomme.

– Selv om vi mottar pensjon vil jo ikke det si at alt er greit når inntektene fra spilleopptredener forsvinner helt. Utgiftene bandet har på orkesterbuss, avgifter og vedlikehold, vil man jo helst ikke betale av private pensjoner.

Er du enig med Ole Ivars om at denne ordningen burde støtte også de over 67 år? Legg igjen din mening i kommentarfeltet.