50-årig kvinne fra Fredrikstad blødde ikke under samleie – bestemte seg for å kreve penger av staten

En kvinne i 50-årene fra Fredrikstad opplevde at hun ikke blødde under sitt første samleie. Dette førte til at hun krevde erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning.

Denne uken tapte hun saken og må dermed ut med over 30.000 kroner i saksomkostninger.

Det melder TV 2

Det var Fredrikstad Blad som først omtalte saken.

Ifølge TV 2 fikk kvinnen et illebefinnende i 2010. Hun ble av den grunn sendt til en gynekolog for å gjennomføre en undersøkelse. Kvinnen mener at jomfruhinnen skal ha blitt brutt eller ødelagt under denne undersøkelsen.

Foto: Shutterstock (illustrasjonsfoto)

Da kvinnen ikke blødde under sitt første samleie, bestemte hun seg for å gå til søksmål mot staten. Denne uken ble det kjent at hun tapte mot staten, i Fredrikstad tingrett.

Dette krevde hun

TV 2 skriver at kvinnen mener hun ikke er i stand til å verken jobbe eller utføre skolegangen på grunn av denne hendelsen. Hun krevde derfor 10.000 kroner i erstatning fra staten (Norsk Pasientskadeerstatning).

Kvinnen påstår hun var jomfru på tidspunktet hun ble sendt til den gynekologiske undersøkelsen. Fredrikstad Blad skriver at kvinnen også mener at hun ikke noen undersøkelse av gynekolog. Hun hevder den ble gjennomført mot hennes vilje.

Problematisk på grunn av kulturen

Da hun ikke blødde under samleie skal det ha oppstått mistanke om at hun ikke var jomfru, og ifølge kvinnens forklaring i retten skal dette ha vært svært problematisk på grunn av kulturen hun kommer fra.

Foto: Wikimedia Commons (illustrasjonsfoto)

Dette står det i domsavsigelsen ifølge TV 2:

«Retten forstår det slik at den vaginale ultralydundersøkelsen var så kortvarig at det ikke var tale om en reell undersøkelse. Under enhver omstendighet er det ingenting som tyder på at det oppsto skade på jomfruhinnen ved denne undersøkelsen. Det er heller ikke sannsynliggjort noen svikt ved behandlingen. Det er ikke opplysninger som indikerer at saksøker blødde under eller etter undersøkelsen. Det er mye som tyder på at frafall fra skole og mulig arbeidsuførhet skyldes andre forhold enn den gynekologiske undersøkelsen i april 2011, men dette er denne saken uvedkommende.Imidlertid er det på det rene at bare under halvparten av alle kvinner blør ved første gangs samleie. Det er følgelig ikke slik at manglende blødning ved første gangs samleie er ensbetydende med at jomfruhinnen må ha vært brutt fra før».

Kvinnen må nå betale 30.545 kroner i saksomkostninger.