Australias strenge tiltak mot pedofile: Tar passet så de ikke voldtar barn i utlandet

Personer som blir dømt for seksuelle overgrep mot barn i Australia kan nå risikere å bli fratatt sine pass.

Landet er først ute med forslaget om den nye og strenge loven som er ment for å stoppe pedofile i å begå nye overgrep mot barn i andre land.

Loven vurderes nå i landets parlament og har ikke blitt godkjent enda, men om forslaget går gjennom vil Australia bli det første landet i verden med en slik lov.

Loven skal hindre registrerte dømte peodfiler i å forlate landet og begå nye lovbrudd mot barn i andre land, melder The Sydney Morning Herald.

Australia har store problemer med at flere dømte pedofiler reiser til andre land og begår nye overgrep, spesielt i Asia. Blir man dømt for overgrep mot barn i Australia havner man på en nasjonal liste og må informere politiet dersom man reiser utenlands. Det har derimot vist seg at mange av de dømte ikke bryr seg om disse reglene.

Den nye loven vil gjøre det svært vanskelig for dem å forlate landet, men det har likevel unntak. Dersom man jobber utenlands eller man har et spesielt behov for å reise ut av landet, kan unntak gjøres. Loven skal også bare gjelde for personer som står på listen over dømte pedofile som det er trolig at vil begå nye lovbrudd.

Hva mener du? Burde Norge følge etter og innføre en slik lov?