REUTERS/Hakon Mosvold Larsen/Pool/File Photo/NTB Scanpix

Avgjørelsen: Breiviks anke avvist i menneskerettighetsdomstolen

Anders Behring Breivik mener han er utsatt for tortur. Han har derfor klaget inn Norge til Europadomstolen. Grunnlaget er brudd på menneskerettighetskonvensjonens artikkel 3 og 8 (umenneskelig og nedverdigende behandling og retten til privatliv).

I dag ble det kjent at Europadomstolen avviser anken hans. Det melder VG.

Tre dommere skal ha vurdert massemorderens anke.

Breiviks anke til høyesterett

Anders Behring Breivik, som har byttet navn til Fjotolf Hansen, har flere ganger klaget på sine soningsforhold. Han mener isolasjonen og kontrollen som foregår i fengselet bryter med menneskerettighetene.

Da saken kom opp i Oslo Tingrett fikk han delvis medhold, men han tapte i Borgarting lagmannsrett. Han anket så til høyesterett i mars i fjor – den ble avvist.

REUTERS/Hakon Mosvold Larsen/Pool/File Photo/NTB Scanpix

Han sendte deretter sin anke til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Torsdag kom avgjørelsen: Domstolen avslo.

Ifølge NRK bekrefter Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg avgjørelsen i en pressemelding:

– I sin avgjørelse i saken, som var fremmet under søkerens nye navn Fjotolf Hansen, som «Hansen vs. Norway», har Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, ved en komité bestående av tre dommere, kommet til at søknaden ikke er godkjent som gyldig. Avgjørelsen er endelig.

Under ser du domstolens melding om saken, fra Twitter:

Hva synes du om klagen til Anders Behring Breivik?

Bruk kommentarfeltet til å si din mening om hva du synes om avgjørelsen til menneskerettighetsdomstolen.