Ekspert: Utmattelse påvirker dem som er sterke og omsorgsfulle.

Utmattelsessyndrom er et fenomen som har vært mye omtalt de siste årene. Det er en sykdomstilstand som folk kan få etter langvarig stress eller andre påkjenninger. Det kan for eksempel være høyt press på jobben eller hendelser i privatlivet. Ja, de fleste har sikkert hørt om det. Mange kjenner sikkert også noen som har vært rammet, eller kanskje de selv har fått kjenne det på kroppen.

Dessverre blir ikke utmattelsessyndrom, eller utbrenthet, bestandig tatt på alvor. Noen tror det er en oppdiktet sykdom. Men den er i høyeste grad virkelig og rammer ofte høytpresterende mennesker.

Kurera.se har snakket med stresseksperten Karin Isberg som forteller hva utmattelse egentlig innebærer. Her beskriver hun utmattelsessyndrom i fem punkter.

1. Utmattelse påvirker sterke mennesker

Ifølge Karin Isberg er det vanligvis høytpresterende personer med «store indre ressurser» som rammes av tilstanden. De setter høye krav til seg selv og opplever også krav fra utenfra. «Det krever en sterk person for å presse seg så hardt og så lenge», sier Karin Isberg til Kurera.se. Ifølge hjerneforskeren Agneta Sandström rammer utmattelse ofte personer med faglærte jobber og lang utdanning, skriver Promas.se.

1093373-grimacing-woman-suffering-a-headache-1-1024x683

Bildekilde: Mostphotos

2. Utmattelse påvirker omsorgsfulle personer

Karin Isberg sier at godhjertede mennesker som tenker mye på andre lettere påvirkes av utmattelse. De føler at det er egoistisk å fokusere på seg selv, så de neglisjerer sine egne behov. Hun sammenligner det med å kjøre bil uten å fylle på drivstoff.

3. Utmattelse påvirker dem som har vanskelig for å si nei

Den som tenker mer på andre enn seg selv og i tillegg stiller store krav til seg selv har som regel vanskelig for å si nei. Men sier man aldri nei, rekker til slutt verken tiden eller orken til. «De indre ressursene tømmes,» sier Karin Isberg til Kurera.se.

4. Utmattelse er ikke det samme som depresjon

Selv om utmattelse og depresjon har likheter, finnes det også betydelige forskjeller. Mens deprimerte personer «gir opp», pleier utmattede personer å kjenne frustrasjon og sinne over livet, ifølge Karin Isberg. Agneta Sandström sier til Promas.se at utmattede personer skiller seg klinisk fra deprimerte. Noen blir deprimert av utmattelse, men langt fra alle.

26277-girl-jumping

Bildekilde: Mostphotos

5. Veien ut av utmattelse er å fokusere på seg selv

Prioriter ditt eget velbefinnende! Ved å bruke mer tid på det som gjør en lykkelig, fylles de indre ressursene opp igjen. Det er også lurt å øve på å sette grenser, si nei og våge å be om hjelp, ifølge Karin Isberg. Det hindrer at vi rammes av utmattelse. Noe av det viktigste er å få ordentlig søvn, ifølge Agneta Sandström.

Utmattelse er en tilstand som fortjener å bli tatt på alvor. Del gjerne denne informasjonen videre!