Foto: Heiko Junge / NTB

I dag økes bompengeprisene – disse får nesten tredobling i pris

Bomringer og bompenger har vært blant de mest diskuterte temaene i norsk politikk de siste årene.

Mange forteller at de er avhengig av bilen sin og må bruke den uansett hvor dyrt det blir i bomringen, mens andre mener det må til for å få folk til å velge andre transportmåter.

Diskusjonene raser, og det er mange sterke meninger på begge sider.

På godt eller vondt, i dag kommer det endringer i bomringene i Oslo.

Fra 1. september blir det nye takster i alle bomringene i Oslo, og det er spesielt én gruppe som får kjenne det i lommeboka.

Nesten tredobling av bompengepriser

Tidligere har det vært prisdifferensiering mellom de tre bomringene rundt Oslo, med lavere takst i indre ring enn Osloringen og Bygrensen.

Fra og med i dag blir prisene like i alle bomstasjonene. Det vil kun være innkreving i bomstasjonen i retning inn mot Oslo og i Oslo.

LES MER: Henning Solberg: «Høl i hodet med så mange bomstasjoner!»

Foto: Heiko Junge / NTB

Det er elbiler som får den største prosentmessige økningen i bomstasjonene rundt Stor-Oslo. Forutsatt brikkerabatt vil prisene økes fra 4 og 4.80 kroner til 11.20 kroner per passering utenom rushtid.

I rushtiden vil prisene gå fra 7.20 kroner og 8.80 kroner til 13.60 kroner med AutoPASS-avtale som gir 20 prosent rabatt på bompasseringene.

Dette er prisendringene i bompengetakstene

Slik blir prisøkningen for personbiler under 3,5 tonn uten AutoPASS-avtale

  • Diesel: På Bygrensen og i Osloringen økes takstene med 6 kr per passering i og utenfor rushtid. I indre ring økes takstene med 12 kr per passering utenfor rushtid og 13 kr per passering i rushtid.
  • Bensin/Hybrid: På Bygrensen og i Osloringen økes takstene med 6 kr per passering i og utenfor rushtid. I indre ring økes takstene med 10 kr per passering utenfor rushtid og 12 kr per passering i rushtid.
  • Elektrisk: På Bygrensen og i Osloringen økes takstene med 6 kr per passering i rushtiden og 8 kr per passering utenfor rushtid. I indre ring økes takstene med 9 kr per passering utenfor rushtid og 8 kr per passering i rushtid.
  • Kjøretøy i takstgruppe 2 har ikke 20 prosent rabatt med AutoPASS-avtale, men AutoPASS-avtale vil fortsatt gi fordelene månedstak og timesregel.
  • Fra 1. september endres takstene for gasskjøretøy i takstgruppe 2 til kr 0,-.
  • For øvrige kjøretøy i takstgruppe 2 endres ikke takstene. Dagens takster videreføres.

LES MER: 33 syklister bøtelagt i kontroll, 0 bilister – dette sier politiet

Slik blir prisøkningen for kjøretøy over 3,5 tonn:

  • Kjøretøy i takstgruppe 2 har ikke 20 prosent rabatt med AutoPASS-avtale, men AutoPASS-avtale vil fortsatt gi fordelene månedstak og timesregel.
  • Fra 1. september endres takstene for gasskjøretøy i takstgruppe 2 til kr 0,-.
  • For øvrige kjøretøy i takstgruppe 2 endres ikke takstene. Dagens takster videreføres.

Derfor øker takstene

I våres ble Oslo kommune, Viken fylkeskommune og staten enige om nye bompengetakster i bomringene. Stortinget har satt mål om nullvekst i biltrafikk for Oslo og andre storbyer. Dette krever store investeringer i kollektivutbygging og infrastruktur til sykkel og gange. I Oslo og Viken bygges det nå flere store prosjekter som Fornebubane og nytt signalsystem for t-banen, som skal gi økt kapasitet.

Den vedtatte økningen i takster skal sikre nødvendig finansiering av disse og andre prosjekter. Stigende priser i bygg- og anleggsmarkedet bidrar også til økt behov for finansiering. Bompengene skal også bidra til mindre biltrafikk.

En stadig større andel av bilparken er elektrisk, noe som er en ønsket utvikling fra myndighetenes side. Denne bilgruppen må bidra med mer inntekter nå når den har økt i omfang. Bompengene skal samtidig bidra til mindre biltrafikk inn til byen, og derfor øker også takstene for elbiler.

Her finner du oppdaterte takster hos Fjellinjen.