Foto fv: Sunniva Holmås Eidsvoll fra Sosialistisk Venstreparti, Lan Marie Berg fra Miljøpartiet de Grønne og Raymond Johansen fra Arbeiderpartiet før pressekonferansen om byrådsforhandlingene i Oslo. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix og Pixabay

Innfører kjøttfri skolemat i Oslo

Tirsdag formiddag la Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) frem byrådserklæringen for de neste fire årene (2019-2023).

I erklæringen står det hva byrådet i Oslo planlegger å gjennomføre over den neste firårsperioden.

Oslo 20191022. F.v.: Sunniva Holmås Eidsvoll fra Sosialistisk Venstreparti, Lan Marie Berg fra Miljøpartiet de Grønne og Raymond Johansen fra Arbeiderpartiet før pressekonferansen om byrådsforhandlingene i Oslo. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Flere tiltak skal iverksettes

Et av de konkrete tiltakene vil være å jobbe for øky tryggheten i Oslo. Forrige helg var det en rekke voldshendelser i hovedstaden, og nå har byrådet lagt frem en plan om forebygging.

Johansen trekker frem ungdomskriminalitet som en stor utfordring i Oslo og forteller at kommunen og politiet skal jobbe sammen for å nå målene.

Arbeiderpartiet lovet i valgkampen at de skulle innføre et enkelt og gratis skolemåltid i grunnskolen, som også har funnet plass i byrådserklæringen.

Skolematen kommer til å være kjøttfri, står det i erklæringen. Et mål Miljøpartiet de grønne har kjempet hardt for.

«Skolemat skal gjøre det lettere for elevene å holde konsentrasjonen, som gir mer læring og ro i klasserommet. Byrådet vil sørge for at elever i Osloskolen får et gratis, kjøttfritt måltid i løpet av skoledagen», står det i erklæringen.

Tilbudet om et gratis skolemåltid i grunnskolen vil ikke inneholde kjøtt, som man ser på brødskivene i bildet. Foto: Pixabay

«Dette skal være kjøttfritt. Det er en kjempestor seier for MDG. Dette er en av de mange tingene vi skal gjøre for å få ned kjøttforbruket i Oslo, sier Rauand Ismail», i Oslo bystyre.

Videre fortsetter byråd Lan Marie Berg (MDG) med å fortelle at de ønsker å halvere kjøttforbruk i kommunens kantiner.

Du kan lese hele erklæringen HER!

Byrådets 10 løfter

«Osloløfte 1: I Oslo skal det være små forskjeller og sterke fellesskap, og vi skal aktivt utjevne forskjeller slik at alle får like muligheter til å leve gode liv.

Osloløfte 2: I Oslo skal vi skape flere grønne arbeidsplasser og få flere skal i jobb. Det gir trygg- het, frihet og mestring for den enkelte og økte inntekter til fellesskapet.

Osloløfte 3: I Oslo skal vi være en utslippsfri by med ren luft, bedre og billigere kollektivtilbud, flere sykkelveier og bærekraftig mat, hvor det enklere å leve grønt i hverdagen.

Osloløfte 4: I Oslo skal vi jobbe innovativt med å raskere redusere materielt forbruk, slik at vi får et konkurransefortrinn i overgangen til en sirkulær økonomi og ny grønn industri.

Osloløfte 5: I Oslo skal alle barn ha en god oppvekst med trygge voksne, der de får leke sammen og lære det de trenger for å mestre veien videre til voksenlivet.

Osloløfte 6: I Oslo skal vi legge til rette for god folkehelse, gi alle rask og riktig helsehjelp, og sørge for at alle eldre får en aktiv alderdom med den omsorgen og hjelpen de trenger.

Osloløfte 7: I Oslo skal vi ha levende nabolag der alle har et trygt sted å bo, med aktiviteter og opplevelser for alle, rikere naturmangfold og kort vei til flotte friluftsopplevelser.

Osloløfte 8: I Oslo skal det være trygt å bevege seg i hele byen. Vi skal forebygge i samarbeid med Oslopolitiet, ha god beredskap og tilpasse oss klimaendringene.

Osloløfte 9: I Oslo skal alle få være den de er og møtes med toleranse, respekt og inkludering, med frihet til å ytre seg fritt og til å tro eller ikke tro.

Osloløfte 10: I Oslo skal alle møte tjenester som tar utgangspunkt i deres behov, og kommunen skal utvikles sammen med innbyggere, medarbeidere, frivilligheten, ideelle og næringslivet.»

Hva synes du om de nye tiltakene?