Foto: Beate Oma Dahle / NTB

NÅ: Viggo Kristiansen frifunnet i Baneheia-saken

Viggo Kristiansen er frifunnet for de brutale drapene på Lena Sløgedal Paulsen (10) og Stine Sofie Sørstrønen (8), i Baneheia.

Klokka 11.59 ankom Viggo Kristiansen rettssalen i Borgarting lagmannsrett, hvor han ble frifunnet.

Ikledd en mørk rutete skjorte tok han plass ved siden av sine advokater Arvid Sjødin og Bjørn André Gulstad, skriver Dagbladet.

Han kom til retten sammen med hans far og sine to brødre.

Lagdommer Tonje Vang har redegjort for dommen, i stor grad ved å trekke frem Riksadvokatens redegjørelse og aktoratets argumenter i retten.

Hun understreker at dommen er enstemmig.

Dommer lagmann Tonje Vang (rettens leder) i Borgarting lagmannsrett med domsavsigelse i gjenåpningssaken til Viggo Kristiansen. Utfallet er gitt etter Riksadvokatens avvisning av bevisene som ble brukt til å dømme Kristiansen for voldtektene og drapene i Baneheia for 20 år siden. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Saken oppdateres.

Dette er de sentrale bevisene som trekkes fram for som grunnlag for at Kristiansen nå frifinnes, ifølge VG:

  • Det finnes ikke DNA-bevis som med sikkerhet kan knyttes til Viggo Kristiansen.
  • Teledatabevisene trekker i retning av at han ikke er skyldig.
  • Jan Helge Andersens forklaringer er lite troverdige, og kan ikke trekkes i Kristiansens disfavør.

Dømmes til ti måneder fengsel

Da Kristiansen ble dømt i Baneheia-saken ble han også dømt for to andre forhold som han har erkjent.

Det ene er flere overgrep mot en jente på sju-åtte år på midten av 90-tallet. Kristiansen var mellom 15 og 17 år på gjerningstidspunktet.

Det andre forholdet gjelder skremmende og hensynsløs atferd mot en nabokvinne. 

For disse sakene ble Kristiansen dømt til fengsel i ti måneder. Kristiansen skal ikke sone for dette, siden han allerede har sonet i 21 år.