New Zealand totalforbyr plastposer for å redde miljøet

New Zealand med krafttak mot forurensning: Nå har landet bestemt seg for å totalforby plastposer.

– Vi må redusere avfallet vårt og dette er en god start, sier landets statsminister Jacinda Ardern ifølge svenske Aftonbladet.

New Zealand har lenge hatt problemer med plastposer som forsøpler langs landets nydelige kystlinje. Dette har ført til at landets politikere har gått hardt til verks, og nå har man fått igjennom en ny lov som forbyr butikker å bruke engangsplastposer.

Landets statsminister Jacinda Ardern håper at dette vil føre til en redusering av mengdene med søppel.
– Vi må redusere avfallet vårt og dette er en god start, sier hun i følge Aftonbladet.

Fem billioner plastposer

I følge en FN-rapport som Aftonbladet henviser til, benyttes det hele fem billiarder plastposer på verdensbasis – hvert år. Dette tilsvarer drøyt ti millioner poser i minuttet.

Allerede i dag har 60 land innført delforbud eller totalforbud mot plastposer. I følge FN-rapporten kreves det en hel del handlinger for å få bukt med miljøproblemene knyttet til plastposer. Fremfor alt handler det om å endre menneskers forbruksmønster, forbedre avfallshåndtering samt forske ytterligere på alternativer til plastposene.

Lik og del om du også synes at Norge burde innføre et forbud mot plastposer!