https://no.newsner.com/wp-content/uploads/sites/16/2019/07/NAVass.jpg

Ny NAV-feil – over 500 personer har fått utbetalt for lite

NAV har oppdaget en ny feil 505 personer har fått utbetalt for lite uføretrygd siden 2015. Flere av de som er berørt har fått over 100.000 for lite.

I oktober 2019 slo trygdeskandalen ned som en bombe etter at det ble kjent at en rekke nordmenn uriktig har blitt dømt til fengsel fordi Nav feiltolket EU-regelverket.

Nå har Nav oppdaget en ny feil.

NAV direktør, Hans Christian Holte.
Foto: NTB/ Lise Åserud

LES OGSÅ: Ønsket ukrainske flagg i 17. mai-toget – Nå har byrådet bestemt seg

«Er i gang med å rette opp»

Nav-direktør, Hans Christian Holte er nå opptatt av å rette opp feilen.

– Vi beklager til alle som er berørt av dette. Vi er i gang med å rette opp sakene så vi kan begynne å betale ut penger. Alle dette gjelder, vil få brev fra Nav, sier Hans Christian Holte til NTB.

Arbeids- og velferdsetaten har funnet ut at 505 uføretrygdede personer som har deltatt i tiltaket «Varig tilrettelagt arbeid», har fått for lite utbetalt i uføretrygd.

Personer som har deltatt i tiltaket, kan nemlig tjene inntil ett grunnbeløp fra folketrygden (1G) uten å få trekk i uføretrygd.

For andre uføretrygdede ble inntektsgrensen fra 2015 redusert til 0,4G. Fra mai 2021 tilsvarer 1G 106.399 kroner.

Feilen er at Nav har beregnet trekket for noen av de 505 som deltok på «Varig tilrettelagt arbeid» ut fra 0,4G.

505 berørte av NAV-feilen

Holte sier til TV 2 at ut ifra det de har funnet så langt, er det ingenting som tyder på det er flere enn de 505 som er berørt av feilen mellom 2015 og 2021.

Det totale beløpet som skal tilbakebetales, vet Nav først når alle de 505 sakene er ferdigbehandlet. I tillegg vil alle få renter på beløpet som skal utbetales.

– Jeg ser på dette som veldig alvorlig. Nav har gjort en alvorlig feil som har hatt direkte konsekvenser for en gruppe mennesker. Vi tar det på det dypeste alvor og vil rette opp i det så raskt som mulig, sier han til TV 2.

Vi håper feilen blir rettet opp i så fort som mulig.