Obama slår et slag for hester i sine siste dager som president

Barack Obama har bare dager igjen som president i USA. Som en av sine siste handlinger i embetet velger Obama å slå et slag for landets hester. Det hele handler om et tillegg i loven Horse Protection Act for å beskytte hester mot dyreplageri i «sporten» Tennessee Walking, skriver Hippson.

Det er gjentatte ganger blitt gjort kjent at i Tennessee Walking blir hestene ofte utsatt for dyreplageri. Blant annet får hestene blemmer på ryggvirvlene og mellomhendene på grunn av etsende stoffer og diesel. Det har også hendt at spiker er blitt slått inn i hestenes såler for å få dyrene til å løpe raskere ved at de løfter bena raskere. Alt dette, gjør de som kaller seg trenere, for å få hesten til å løpe i den ekstreme gangen «big lick.»

Fredag gjorde derimot Obama sitt for å stoppe dette. Presidenten strammet inne loven som beskytter hestene i landet. Det betyr at alle som utsetter hestene sine for «soring», noe som er et samlingsnavn for denne typen dyrplageri, kan dømmes til harde straffer.

De nye reglene forbyr bruk av kiler, kjemikaler, kjeder og andre enheter på hestene. Det blir også forbud mot å selge eller stille ut hester som har blitt plaget på denne måten. Det har til og med blitt startet opp et uavhengig inspeksjonsprogram som skal se til at det nye reglene følges.

Organisasjonen «The Humane Society of the United States» takker på sin hjemmeside og skriver:

– All heder til president Barack Obama og jordbruksminster Tom Vilsack for å ha tatt en så viktig beslutning.

For de som vil vite mer om Tennessee Walking og dens grusomheter de utsetter dyrene for kan ma se på dokumentaren under.

En stor hyllest til Obama som tar tak i et slikt problem før det er for sent. Del for å hylle Obamas kamp mot dyreplageri.