Foto: Berit Roald / NTB og Håkon Mosvold Larsen / NTB

Raymond Johansen gyver løs etter Nakstads harde ord: «At en av statens mektigste menn …»

Det ser ut som om vi endelig kan tørre å tro at coronapandemien nærmer seg slutt.

Vi har i hvert gått inn i en nokså normal hverdag, og vi tenker ikke lenger like mye på coronaviruset.

Vi må fremdeles forholde oss til de helt enkle smittevernrådene – som å vaske hender og holde oss hjemme hvis vi er syke.

Men vi kan igjen være sammen, være fysisk på jobb, dra på arrangementer – og til og med reise.

Alt dette har de aller fleste savnet stort, og pandemien har bydd på mye frustrasjon for mange.

N¨år store kriser inntreffer er ikke nødvendigvis alle enige om hvordan disse skal håndteres. Dette gjelder også coronapandemien.

Både helt vanlige folk og myndighetene har tidvis vært uenige.

Tidvis har man også opplevd en viss usikkerhet, og noen føler nok at en del råd og regler har vært for utydelige. Andre opplever det hele som klart og tydelig – kanskje til og med enkelt å forholde seg til.

Espen Rostrup Nakstad var en gang i tiden en nokså ukjent mann for det norske folk. Nå er han en av Norges mest kjente fjes.

Raymond Johansen, byrådsleder i Oslo, er en mann flere har kjent til over lengre tid. Men også han ble et ansikt vi alle nå er ekstra godt kjent med.

Nakstad har vært hyllet i stor skala for sin innsats under pandemien. Mange har satt pris på måten han formidler, gir informasjon og svarer på spørsmål på.

Mange har også satt pris på Raymond Johansen, men AP-politikeren har nok også vært ute for en del flere diskusjoner, noe mer kritikk og kanskje litt mer kontroversielle uttalelser og handlinger.

Espen Rostrup Nakstad har skrevet bok om pandemien. I den boka rettes det noe kritikk mot Raymond Johansen. Det tok ikke lang tid før byrådslederen bestemte seg for å si kraftig ifra om hva han mener om det.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Det var VG som første omtalte den nye boka til Espen Rostrup Nakstad, og at han i den tar et oppgjør med Raymond Johansen.

I boka, som heter «Kode rød», gir assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad Raymond Johansen deler av skylden for at Oslo ikke fikk kontroll da den andre bølgen brøt ut, ifølge VG.

Det skal dreie seg om at Raymond Johansen sa nei til noen av tiltakene Helsedirektoratet og FHI ville innføre for å snu den økende smittetrenden – dette var i september 2020.

Espen Rostrup Nakstad uttrykker i boken at han ble skuffet over dette.

Nå svarer Raymond Johansen, via et innlegg på Facebook, og han holder ikke tilbake.

Raymond Johansens krystallklare svar

Foto: Fredrik Hagen / NTB

«I dag har flere medier gjengitt passasjer fra Espen Rostrup Nakstads nye bok. I boka antyder han at det er Oslos feil at vi fikk en andre smittebølge i Norge i fjor høst. Det er en alvorlig anklage. Selv om det er krevende å skulle kommentere utdrag av en bok jeg ikke har hatt mulighet til å lese, og der mediene selvsagt gjør sine utsnitt, vil jeg gjerne dele noen tanker», starter innlegget med.

Deretter går han inn på at Nakstad i boka skriver at dette er hans private meninger. Det mener Raymond Johansen vitner om manglende rolleforståelse.

Han peker også på at anklagene ikke er det vi trenger:

«At en av statens mektigste menn under koronahåndteringen anklager alle andre for alvorlige feil, er ikke det vi trenger når vi alle skal lære av koronahåndteringen».

Raymond Johansen er også uenig i kritikken.

«Det er ikke sant at det rådet full forvirring om hvilke regler som gjaldt i Oslo i fjor høst. Befolkningen forholdt seg til strenge og klare tiltak over lang tid», skriver byrådslederen.

Han mener den andre smittebølgen først og fremst skyldes importsmitte og manglende tiltak på grensa, noe han flere ganger også har snakket om under pandemien.

Raymon Johansen peker i tillegg på at det Oslo innføre (eller ikke innførte) skilte seg så veldig ut fra det de hadde fått anbefalt:

«Uansett var ikke forskjellen mellom hva Helsedirektoratet anbefalte og hva Oslo kommune gjorde spesielt stor, og budskapet var uansett felles og krystallklart: Alle skulle ha så få nærkontakter som mulig»:

I innlegget som er publisert på Facebook, bruker Raymond også anledningen til å påpeke noe han er svært uenig i, av det Nakstad skal ha omtalt i boka:

«Nakstad mener at uenigheten mellom kommunen og nasjonale helsemyndigheter brakte partipolitikk inn i koranahåndteringen og at det var unødvendig. Jeg er grunnleggende uenig. Selvsagt er en pandemihåndtering poltikk. Det har det vært hele veien. Det som er unødvendig er å fremsette tabloide og lite faglig funderte påstander som sår tvil om den kraftinnsatsen som har vært gjort i Oslo, spesielt av Oslos befolkning»

Avslutningsvis takker han også for store og små bidrag i kampen mot viruset.

Du kan se hele innlegget her:

Hva synes du om dette? Bruk gjerne kommentarfeltet under artikkelen til å si din mening.