Rektor tar eleven til sykehus – arrestert av politiet når de ser informasjonen hennes

Det er mange yrker som tester en persons moral mer enn andre. Læreryrket er et godt eksempel. Hver dag havner elevene i vanskelige situasjoner der lærere må handle, når foreldrene er langt borte. Det kan være alt fra mobbing, fysiske skader, kriminelle handlinger eller sykdom. Å vite hva man skal gjøre som lærer i en krisesituasjon er ikke alltid lett.

Amerikansk skoleleder Casey Smitherman sier at hun mente hun gjorde det rette da hun hjalp en elev, men handlingen endte med at hun ble arrestert av politiet.

Casey Smitherman, startet som rektor ved Elwood, Indiana skole i USA, sommeren 2018. Distriktet hennes inkluderte flere skoler i forskjellige områder. I tre av disse kom barn fra familier som var i en vanskelig økonomisk situasjon.

Casey har sagt at hun følte for barna som hadde det vanskelig og krevende, og fikk derfor et sterkt bånd med mange av dem tidlig.

Sterkt bånd til studentene

Casey har ved flere anledninger gitt klær og forsyninger til noen av studentene, for å gjøre skolegangen lettere for dem.

Og så kommer vi til situasjonen som fikk Casaey arrestert. Det var en 15 år gammel elev som Casey hadde et nært forhold til. Casey visste at foreldrene hans manglet penger, og at de ikke syntes å bry seg mye om ham.

En dag da gutten ikke kom på skolen, ble Casey bekymret. Da hun gikk hjem til gutten, så hun at han var syk med det som så ut til å være en alvorlig variant av sår hals. Da Caseys egne barn hadde hatt det, visste hun at eleven trengte antibiotika for å bli frisk.

Foto: YouTube/CBS News

Sykehuset ville ikke hjelpe gutten

Casey kjørte gutten til nærmeste sykehus, men siden han var mindreårig, kunne de bare hjelpe ham hvis vergen hans kom dit.

Casey ringte guttens far, men han var ikke villig til å komme til sykehuset.

«Jeg var redd fordi jeg er en som følger regler, og jeg har aldri gjort noe lignende», sier Casey Smitherman til CBS News.

Casey bestemte seg for å gå til et annet sykehus, der hun sa at eleven var sønnen hennes. Dette ville få ødeleggende konsekvenser.

Lot som om hun var guttens mor

For at gutten skulle kunne bli undersøkt, fylte Casey ut sønnens personlige informasjon og sin egen. For da å få forskrevet antibiotika, og for å kunne plukke det opp, utga hun seg for å være guttens mor allerede da.

Kort tid senere ble Casey arrestert for svindel.

«Jeg skulle ønske jeg kunne gjøre det igjen, og gjøre det annerledes, men på det tidspunkter var jeg bekymret for ham, og tenkte bare på hans helse», sier Casey til CBS News.

Foto: YouTube/Time

Casey ble beskyldt for forsikringssvindel, forfalskning av identitet og uforsvarlig oppførsel, etter at personalet fikk vite hva hun hadde gjort.

Dette sier aktor Rodney Cummings:

«Sannsynligvis ikke dette beste eksemplet for unge mennesker å streve etter. Bruke andre identiteter og komme med falske uttalelser.»

Casey innrømmet forbrytelsen, men sa motivet ikke var profitt, men bekymring for guttens helse.

Casey ble senere løslatt mot kausjon.

I segmentet nedenfor kan du høre Casey og aktor fortelle sine versjoner av hva som skjedde.

Se mer: