Eksperter slår alarm om ekstremt farlig plante – kan gjøre deg blind og føre til tredjegrads forbrenning

Å nærme seg feil plante i skogen kan få store konsekvenser – til og med i Norge. I Virginia, USA, har innbyggerne blitt advart mot en ekstremt farlig plante som er observert i staten.

I følge eksperter i området​, kan planten forårsake tredjegrads forbrenning og gjøre deg blind. De skriver at alle innbyggere skal melde ifra, dersom man får øye på den livsfarlige planten – som går under navnet​ ​kjempebjørnekjeks på norsk.

I Virginia, USA, har det blitt slått alarm etter at innbyggere har sett den farlige planten. Innbyggerne blir advart mot å overhodet nærme seg planten, da den kan forårsake alvorlige skader. Plantesaften er svært giftig. Eventuell nærkontakt med planten kan gjøre huden ekstra følsom for sollys, hvilket kan resultere i tredjegrads forbrenning. Nærkontakt med planten kan også føre til blemmer og arrdannelser.

Dette kan man også lese om på Naturvernforbundet sin hjemmeside. Effekten kan holde seg i flere år.

”Den er en flerårig svært giftig plante. Hvis saft fra planten kommer på hud, sammen med soleksponering, kan man få store brannsår», skriver Naturvernforbundet på sin hjemmeside.

**Safety Alert**Giant Hogweed reportedly found in VirginiaIf you have never heard of Giant Hogweed, you’re not alone!…

Posted by Isle of Wight County Virginia on Wednesday, 13 June 2018

Kan gjøre deg blind

Utover skader i huden er det livsfarlig å få plantesaften i øynene. Dette kan forårsake permanente øyeskader som gjør en blind. Derfor er det ingen overraskelse at eksperter i Virginia slår alarm.

Planten består som regel av 2 til 3 meter høye blomsterstenger, men kan bli over 4 meter høy.

I Norge har man funnet kjempebjørnkjeksen fra grensen mot Ås til Son via Hølen. Det skriver Naturvernforeningen.

tromsöloka, farlig, varning, sverige.
Foto: Wikimedia.

Dette gjør du hvis du oppdager den

Naturvernforbundet skriver at hvis man oppdager at kjempebjørnekjeks er i ferd med å spre seg i sitt område, bør man kontakte artsbanken. I EU er planten listet som en vekst som er forbudt å importere, selge, avle, transportere, bruke, bytte og plante i naturen.

Om man til tross for denne advarselen blir utsatt for kjempebjørnekjeksen, er det tre ting man må gjøre i følge ​Giftinformasjonssenteret​: 1) Vask med såpe og vann, 2) Beskytt huden mot sollys i en uke, selv om du ikke får lokale symptomer, 3) Ved eventuelle symptomer, søk råd hos Giftinformasjonen. Om det er akutt, ringer du så klart 113.

For å bli kvitt kjempebjørnekjeks som vokser i ditt nærområde, bør planteavfallet brennes. Dersom du gjør dette, skal du bruke beskyttende klær og briller. Du bør også høre med din kommune om du kan brenne det selv, eller om det bør skje ved en gjenvinningsstasjon.
jättelokan, farlig, varning, sverige.
Foto: Pixabay.

Kjempebjørnekjeksen kan være vanskelig å oppdage, spesielt for et utrent øye. Derfor håper jeg at vi kan spre denne viktige informasjonen. Del gjerne for å advare andre og forhindre livsfare.