Klarer du å løse denne matteoppgaven?

Vi har alle jobbet med matematikk, da vi gikk på skolen. Og de fleste av oss lyktes til en viss grav. Noen sluttet helt å jobbe med matte etter videregående, mens andre har fortsatt å utdanne seg innen felt som krever mer utviklede mattekunskaper.

Jeg sluttet med matematikk da jeg var ferdig på videregående. Når jeg ser på hva slags regnestykker økonomer håndterer blir jeg veldig imponert, da de regner med bokstaver og ukjente formler, som jeg aldri hadde klart å forstå!

Som regel klarer man seg fint i livet om man kan bruker de fire vanligste regnemetodene – addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og dividering.

Men det finnes selvfølgelig alltid noen som bryner seg på umulige utregninger og vansklige metoder, som vi dødelige gjerne velger å ignorere.

De fleste får feil svar

Samtidig kan en del av de grunnleggende mattekunnskapene også forsvinne om du ikke utfordrer seg selv på flere år. Med denne morsomme vrien skal det bli interessant å se om du klarer utfordringen.

Her gjelder det å ha tungen rett i munn, når man bruker de vanligste utregningene, og ha et øye for detaljer. Det er nemlig ikke lekende lett – og mange som har brynet seg på denne oppgaven har tatt feil på første forsøk.

Lyktes du i å regne ut det riktige svaret?

Har du fått tenkt deg om litt?

Det er som sagt ikke enkelt, over halvparten fåt ikke rett svar på første forsøk.

Her kommer svaret

Nedenfor ser du svaret.

Fikk du rett?

Svaret er altså 30.

Svaret blir 30 hvis du legger merke til at det ikke er noe plusstegn mellom 1-tallene i slutten av de to øverste rekke og tallene som begynner i de to nederste rekkene. Derfor skal man regne de tallene som 11.

Man skal begynne med «1 x 0» på den nederste raden først, da multiplikasjon skal løses før addisjon.

Fikk du rett? Trykk på dele knappen for å utfordre vennene dine!